ban dang lam o ngoai troi nang nong cung nhu di phuot vao mua he ban deo khau trang nhung khong kin mat va co ban dung lo lang da co ong co giup ban dieu do ong co da nang chong anh nang va tia uv den 99