- Em Thỏ này có iu không ạ? Nếu câu trả lời là " Có " thì Mom hãy rinh e ấy ngay và luôn đi ạ