➡ Nón Lucky cũng là kiểu lật viền nhé Mom, trên nón thêu chữ Lucky rất xinh..cái tên nói lên tất cả đúng không Mom