➡ Em Trắng Kim Tuyến Nơ ..này cũng cùng hội cùng thuyền với 2 e Vàng và Hồng Sen Nơ Kim Tuyếnđây ạ. E này thì phối được tất cả đầm Váy, Áo của các Nàng Công Chúa Nhỏ nhe Mom