- Chất liệu tằm thái in 3D, mịn, co giãn nhẹ, mặc ôm dáng
- May đồng phục đẹp